Monday, August 10, 2009

Will Rise Again


Lama Sudah Kami Menanti..
Kapankah Kau Tegak Kembali..
Cukuplah sudah penantian ini
Pastilah kau segera kembali..
Sambutlah Khilafah..
Pelaksana Hukum Syari'at..
Sambutlah Khilafah..
Tegakkan Kemuliaan Ummat..

No comments: